• darkblurbg

Welke verzekeringen heb ik nodig als zzp-er?

Als je gaat starten als zzp'er is het belangrijk je te verdiepen in de mogelijkheden op het gebied van verzekeringen. Maar welke verzekering past nu het beste bij je en wat betekent elke verzekering? 

Algemeen
Als zzp'er word je niet meer beschermd door je werkgever. Alle randvoorwaarden dien je zelf te regelen. Daarbij horen ook je verzekeringen. Wat verzeker je wel en wat verzeker je niet? Hieronder bespreken we de meest gangbare verzekeringen die jij als zzp'er nodig hebt om veilig te kunnen starten. Laat je vooraf goed informeren en adviseren over welke verzekeringen je

Schadeverzekeringen Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB)

Een ongeluk zit in een klein hoekje en zo kan het gebeuren dat je schade toebrengt aan derden of goederen van derden. Je loopt bijvoorbeeld per ongeluk een 2000 jaar oude Ming-vaas bij een klant omver. Voor dit soort risico’s dien je een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) af te sluiten.

Een veelvoorkomende misvatting is dat de reeds bestaande particulier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voldoet. Dit is niet het geval: een particuliere aansprakelijkheidsverzekering sluit zakelijk aangegane risico’s uit. Voor deze risico’s heb je dus een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven nodig. Een AVB dekt over het algemeen alleen materiële risico’s af.

<h3<>Beroepsaansprakelijkheid

Bepaalde beroepsgroepen lopen een hoger risico doordat ze naast materiële schade ook vermogensschade kunnen veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder die een verkeerde aangifte doet of een advocaat die een verkeerd advies geeft waardoor er verstrekkende schade voor de klant ontstaat. Voor deze beroepsgroepen is er de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Het is van belang dat je bij een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering goede algemene voorwaarden opstelt. Goede voorwaarden die door de verzekeraars geaccepteerd worden. Vergeet niet je voorwaarden te laten controleren door bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of juristen om mogelijk juridische risico’s te voorkomen.

Construction all risksverzekering (CAR)

Start je als aannemer of als klussenbedrijf? Dan heb je aanvullend op de AVB een Construction all risksverzekering (CAR) nodig. Hiermee ben je verzekerd tegen schade die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing. Daarnaast ben je hiermee ook verzekerd voor:

  • Schade aan bouwmaterialen die u gebruikt voor het bouwen aan een object
  • Schade aan hulpmaterialen zoals steigers, gereedschappen en bouwketen
  • Schade aan eigendommen van de opdrachtgever door verbouwwerkzaamheden

Inventaris/Voorraad

Je gereedschappen, computers, volledige inventaris en alle andere zaken die je nodig hebt voor je werk als zzp'er zijn per definitie niet verzekerd op je privé-verzekeringen. Dat geldt ook voor je aan te kopen voorraden. Je dient je inventaris en voorraad dus apart te verzekeren op een zakelijke polis. Je verzekert deze zaken tegen diefstal en schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water.

Let erop dat draagbare elektronische apparatuur (denk aan smartphones, laptops en tablets) vaak niet is meeverzekerd buiten je bedrijfspand. Dus neem je je laptop mee naar een opdrachtgever en laat je er koffie overheen vallen? Dan valt deze schade niet onder de inboedel- of inventaris- en voorraadverzekering. Hiervoor kun je eventueel een aanvullende (soort all-risk) verzekering sluiten.

Bedrijfsschade

Als je inventaris compleet verdwenen is door diefstal of onbruikbaar is geworden door bijvoorbeeld waterschade, kan het zo zijn dat je helemaal niet kunt werken. Daardoor mis je kostbare omzet.

Je kunt het wegvallen van omzet door onder andere inbraak-, aanrijding-, brand-, storm-, water- en milieuschade verzekeren met een Bedrijfsschadeverzekering. De schade die je in deze gevallen lijdt, doordat je bijvoorbeeld moet sluiten of doordat je bedrijf minder omzet kan draaien door deze onvoorziene omstandigheid, wordt dan vergoed. De schade kan ook van buitenaf komen, bijvoorbeeld door een brand bij de buurman waardoor jouw kantoor rook- en waterschade oploopt.

Rechtsbijstandverzekering

Als je goederen of diensten levert, kan er een dispuut ontstaan over de levering. Je opdrachtgever of klant kan ontevreden zijn, hij kan je bijvoorbeeld weigeren te betalen of hij stelt je aansprakelijk voor schade. Vaak ben je dan genoodzaakt om een advocaat in te schakelen om je recht te halen. En zoals algemeen bekend: advocaten zijn niet goedkoop.

Een rechtsbijstandverzekering voorkomt de risico’s dat je hoge kosten moet betalen om je recht te halen. Bij de maatschappij die de verzekering aanbiedt, zit over het algemeen een groep juristen die je hulp kan bieden. Voor deze hulp betaal je maandelijks een premie die per beroepsgroep en risico anders is opgebouwd. Ook moet je vaak je eigen voorwaarden goed op orde hebben om risico’s en hoge claims te voorkomen.

Zakelijke (bestel)autoverzekering

Koop je de (bestel)auto zakelijk en staat deze op de balans, dan verzeker je de (bestel)auto zakelijk. Of je nu wel of geen grijs kenteken hebt. Koop je de (bestel)auto privé en rijd je er ook vooral privé mee? Dan volstaat een particuliere autoverzekering.

Je bent daarnaast gewoon verzekerd als je je particulier verzekerde (bestel)auto af en toe voor zakelijke ritten gebruikt. Sommige verzekeraars hanteren wel een limiet voor zakelijk gebruik. Rijd je meer kilometers, dan is een zakelijke verzekering verplicht, ook als je de bestelbus privé kocht. Vraag dit dus goed na, zo voorkom je achteraf discussie bij schade.

Voor de zakelijke autoverzekering heb je de keuze uit WA, WA Beperkt Casco of WA Casco. Je keuze heeft invloed op je premie. Net als de waarde van je (bestel)auto en je bedrijfsactiviteit.

Inkomen verzekeren

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandige ben je niet standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Mocht je ziek worden, vervalt je inkomen en kun je geen beroep doen op een uitkering. Dat is dus een behoorlijk risico. Het is verstandig om direct bij je start een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

De premie die je betaalt, is onder andere afhankelijk van je leeftijd, het verzekerde bedrag en of je wel of niet een eigen risico wilt dragen. Er zijn complete arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt, maar er bestaan ook basisverzekeringen die alleen uitkeren bij zeer ernstige aandoeningen, zoals een herseninfarct, kanker of MS. Deze basisverzekeringen zijn goedkoper, maar geven dus geen dekking bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld een gebroken been. 

UWV

Als je vanuit een loondienstverband start als zzp'er, kan het aantrekkelijk zijn om bij het UWV een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er wordt bij het UWV soepeler omgegaan met de acceptatieregels. Deze verzekering moet wel worden afgesloten binnen dertien weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vraag het UWV naar de mogelijkheden voordat je van start gaat.

Preventie en verzekeringen

Wil je ook weten welke verzekeringen je als starter/zzp-er echt nodig hebt? Of ontvang je ook graag een scherp totaalvoorstel voor het gehele verzekeringspakket? Maak dan een vrijblijvende afspraak met De Risicodesk.