• darkblurbg

De bouw is een branche waarbij u veel risico's loopt. Doordat veel partijen bij uit te voeren projecten betrokken zijn, kan er sprake zijn van onvoorziene uitvoeringsfouten en materiaalgebreken. Daarnaast kan er bij het bouwen en de bijbehorende werkzaamheden makkelijk schade aan derden worden toegebracht.

Construction all risksverzekering (CAR)

De construction all risksverzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging in verband met beschadiging die tijdens de bouw- respectievelijk de onderhoudstermijn zijn ontstaan. De construction all-risksverzekering is speciaal bedoeld voor bouw-, constructie- en installatiebedrijven (zowel hoofdaannemers en onderaannemers) en voor bedrijfsmatige of particuliere opdrachtgevers van bouwprojecten. Ook voor particulieren als zelfbouwer is deze verzekering bij uitstek geschikt. Met de CAR-verzekering wordt een bouwproject verzekerd tegen de gevolgen van onder andere brand, stormschade, waterschade, diefstal en vandalisme.

Installatie- en montage

De installatie- en montageverzekering verzekert de gevolgen van het werk dat door de aannemer wordt uitgevoerd. Het is mogelijk om ook het werk dat door de onderaannemer wordt uitgevoerd op te nemen in de dekking.

Deze kan uit de volgende dekkingselementen worden samengesteld:

  • Het werk (verplicht verzekerd); 
  • Bestaande eigendommen van de opdrachtgever; 
  • Hulpmaterieel;
  • Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel; 
  • Transport van (bouw)componenten.

Belangrijkste verzekeringen voor de bouw:

  • CAR-verzekering (construction all-risks)
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Werkmaterieelverzekering
  • Goederentransport

Preventie en verzekeringen

Wilt u ook een risicoanalyse van uw bouwrisico's en meer weten over mogelijke preventiemaatregelen? Of ontvangt u graag een totaalofferte voor uw verzekeringspakket? Maak dan een vrijblijvende afspraak met De Risicodesk.