• darkblurbg

Metaal & Techniek

Metaalbewerking lijkt op het eerste gezicht niet erg risicovol. Toch branden jaarlijks metaalbedrijven af. Bovendien loopt u in de metaalbewerking ook andere risico’s op schade. Wat zijn de belangrijkste risico’s voor metaalbewerkende bedrijven?

Brandrisico's bij metaalbewerking

De belangrijkste brandgevaren bij metaalbewerking zijn:

  • onbemande processen;
  • acculaders;
  • snoeren op de grond;
  • elektrische installatie niet afgestemd op gebruik.

Elektra in de metaalbewerking

Zoals bij veel bedrijven is de elektrische installatie en de aangesloten apparatuur de meest voorkomende bron van brand. Beschadigingen of fouten in de elektra zorgen voor oververhitting van kabels of andere onderdelen in de installatie. Bij uitbreiding of vervanging van het machinepark wordt de bekabeling vaak ook niet aangepast.

Metaalbewerkingmachines

Bij metaalbewerking wordt de elektrische installatie vaak zwaar belast. Dit komt vooral door de zware metaalbewerkingmachines waarmee wordt gewerkt. Door het steeds in- en uitschakelen ontstaan krachten in de elektrische installatie die kunnen zorgen voor losse contacten. Dit kan eenvoudig tot brand leiden. 

Bij verspanende werkzaamheden zoals boren en frezen komen er vaak spaanders op de grond terecht. Als daar ook snoeren liggen bestaat de kans dat metaalspaanders door de mantel dringen. Bijvoorbeeld als iemand op het snoer staat. Het gevolg is dan kortsluiting en mogelijk brand.

Onbemande metaalbewerking

Is er geen toezicht bij onbemande processen buiten werktijd of grote automatische processen? Dan is de kans groot dat een kleine brand zich uitbreidt. Bij processen met brandbare metalen zoals aluminium en magnesium is het brandrisico extra hoog. 
Plaats boven onbemande machines rook- of brandmelders en sluit deze aan op de inbraakmeldinstallatie.

Gevaarlijke stoffen

Binnen de metaalbewerking werkt u normaal gesproken niet met stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Wel gebruiken metaalbedrijven koelmiddel en smeer- en snij-olie. Deze middelen kunnen in combinatie met doeken brandgevaarlijk zijn. Zorg er daarom voor dat er bij verspanen en snijden geen warme spaanders in bijvoorbeeld open afvalbakken met vervuilde doeken terecht kunnen komen.

Brandstichting en afval

Afval en voorraden kunnen een groot brandrisico vormen. Bij metaalbewerking ontstaat veel afval van spaanders en restproducten. Goederen worden bovendien aangeleverd en verstuurd op houten pallets of in metalen boxen. Houten pallets staan meestal buiten, maar worden soms ook binnen opgeslagen. 

Houten pallets worden ook wel ‘brandbare emballage’ genoemd. Staan de pallets te dicht bij uw bedrijfsgebouw, dan is er een grotere kans op brandstichting. 'Te dichtbij' is binnen een straal van 10 meter van de gebouwgevel of luifel.

Afval bij metaalbewerking

Afval binnen het bedrijfsgebouw levert ook risico’s op. Bij slijp- of laswerkzaamheden belanden er vonken op onverwachte plaatsen. Daarom is extra aandacht nodig voor de afvalvoorzieningen en afzuiginstallaties:

  • plaats nooit open afvalbakken of brandbare afvalbakken dicht bij de werkplek;
  • plaats spatschermen rondom de werkplek;
  • maak gebruik van onbrandbaar filtermateriaal.

Spatschermen maken de werkplek ook veiliger voor medewerkers die erlangs lopen.

Inbraakrisico's bij metaalbedrijven

De kans op een gerichte inbraak hangt sterk af van wat er geproduceerd wordt. Ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld CAD-computers speelt mee. Onder andere koper, roestvaststaal en magnesium zijn populair bij inbrekers, het zijn zogeheten ‘attractieve materialen’. Sla zulke materialen op in een gebouw met beveiliging. Zijn de materialen zeer attractief? Dan is het verstandig ze op te slaan in een braakvertragende ruimte.

Alarmering

Onderschat ook het melden van alarmen niet. Installatie van een ‘continu’ bewaakte lijn met een beveiligingsbedrijf is bij zeer attractieve goederen noodzakelijk. Uw beveiligingsbedrijf kan u hier meer over vertellen.

Aanrijdingen in uw bedrijf

Aanrijdingen binnen het bedrijf komen regelmatig voor bij metaalbedrijven. Dit is niet vreemd met al het gebruik van heftrucks, reachtrucks en elektrische pallettrucks. Door de grootte van de gebouwen staan er vaak kolommen en stellingen in de ruimte. Rijdt een medewerker tegen deze constructies, dan leidt dat al snel tot ernstige schade. Plaats daarom aanrijdbeveiligingen bij stellingen, rondom kolommen en langs de gevels.

Preventie en verzekeringen

Wilt u meer weten over mogelijke preventiemaatregelen en/of aanwezige bedrijfsrisico’s binnen uw bedrijf? Of ontvangt u graag een passend verzekeringsvoorstel voor uw bedrijf? Maak dan een vrijblijvende afspraak met De Risicodesk.